Projekt "D@ta Explorer - cykl szkoleń z zakresu prowadzenia badań, statystyki i analizy danych z użyciem SPSS" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


D@ta Explorer IIZarządzanie wiedzą i informacją oraz prowadzenie badań i analiz rynkowych

Europejska Fundacja Integracji Społecznej prowadząca EFIS – Instytut Kształcenia Ustawicznego  jest oranizatorem szkoleń z tematu Zarządzanie wiedzą i informacją oraz prowadzenie badań i analiz rynkowych w ramach projektu D@ta Explorer II - szkolenia z zakresu prowadzenia badań, statystyki i analizy danych z użyciem SPSS współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.