Arkona


Extended DISC Polska


free.ngo.pl - Usługi dla organizacji pozarządowych


hey-ho.pl - Praca, Pracownik, Pracodawca


Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych


Net Solutions


Warsztaty Budowanie strategii CSR w firmie podczas Tygodnia Przedsiębiorczości 2010

W dniu 12 maja 2010 EFIS gościnnie uczestniczył w Tygodniu Przedsiębiorczości Studenckiego Koła Przedsiębiorczości Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Tydzień Przedsiębiorczości 2010 odbył się w siedzibie Wyższej Szkoły Administracji Publicznej przy ulicy Dojlidy Fabryczne 26 w Białymstoku.

Przez 5 dni, od 10 do 14 maja 2010, studenci mogli uczestniczyć w warsztatach, seminariach i wykładach, w trakcie których mogli zdobywać wiedzę i wcielać się w rolę przyszłego przedsiębiorcy, pracownika czy wolontariusza.

W ramach Tygodnia Przedsiębiorczości poprowadziliśmy warsztaty na temat Budowania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w firmie. Podczas warsztatów umożliwiliśmy studentom pogłębienie świadomości i wiedzy na temat CSR (Corporate Social Responsibility).

Organizatorem Tygodnia Przedsiębiorczości 2010 była Wyższa Szkoła Administracji Publicznej (Studenckie Koło Przedsiębiorczości WSAP oraz Biuro Karier WSAP) oraz Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy.  Cykl spotkań odbył się pod hasłem Formy aktywności i aktywizacji oraz wsparcia studentów i został objęty honorowym patronatem Rektora WSAP, Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, Narodowego Banku Polskiego oraz portalu e-portal.pl.