ETS Global


TOEIC Bridge™

TOEIC Bridge™ to rzetelna i trafna metoda oceny, sprawdzająca znajomość języka angielskiego osób, które dopiero zaczęły naukę języka angielskiego, w zakresie rozumienia ze słuchu i czytania na poziomie od początkującego do średniozaawansowanego. Celem tego egzaminu jest poznanie poziomu zaawansowania zdającego i wskazanie kierunków dalszej nauki oraz pomiar przyrostu wiedzy w trakcie nauki.

TOEIC Bridge™ powstał na specjalne życzenie lektorów języka angielskiego i trenerów językowych.

Osoby uczące się języka angielskiego na całym świecie decydują się na egzamin TOEIC Bridge™ ponieważ:

  • egzaminu się nie 'oblewa', zawsze otrzymuje się wynik w punktach, odpowiednio do aktualnego poziomu zaawansowania;
  • jest on przyjazny dla uczniów początkujących, nie wymaga mówienia ani pisania;
  • sprawdza znajomość języka angielskiego skupiając się na praktycznych jego zastosowaniach;
  • potwierdza osiągniętą do tej pory wiedzę;
  • weryfikuje jakość nauczania;
  • wytycza kierunek w nauce;
  • nie wymaga żmudnego przygotowania pod kątem egzaminu, można go zdać w dowolnym momencie nauki czy roku akademickiego.