ETS Global


TFI™

TFI™ (Test de Français International™) to egzamin certyfikujący znajomość języka francuskiego osób, dla których francuski nie jest językiem ojczystym. Egzamin ten sprawdza i potwierdza znajomość języka francuskiego w środowisku pracy i życia osób dorosłych, od poziomu początkującego do zaawansowanego – niezależnie od wykonywanego zawodu czy posiadanego wykształcenia.

TFI™ jest odpowiednikiem egzaminu TOEIC® w języku francuskim, opartym na tej samej skali punktowej oceny kompetencji językowych i o bardzo zbliżonej strukturze do egzaminu z języka angielskiego.