Społeczna odpowiedzialność biznesu w kształtowaniu wizerunku medialnego firmy

Strony: « Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7

5. Zakończenie

Społeczna odpowiedzialność biznesu to z jednej strony „moralny” program stosowany przez przedsiębiorstwa w swojej działalności, z drugiej zaś rozwiązanie wielu dylematów wiążących się z prowadzeniem biznesu w społeczeństwie ryzyka. Wykorzystanie CSR-u, CRM-u oraz angażowanie się w kampanie społeczne przynieść firmie może tylko jedno – wyraźny wizerunek medialny, kojarzący się z solidną marką i firmą, która działa na rzecz całego społeczeństwa. Biorąc to pod uwagę oprócz rozwoju marketingu i PR powinniśmy zacząć obserwować wśród przedsiębiorstw zwrot ku rozwiązaniom etycznego biznesu.

 

Literatura:

  1. http://www.reklamaspoleczna.pl/artykuly.php?artykul_id=66&action=szczegoly&PHPSESSID=a9d7ff8f067a9 [5.05.2008]
  2. Komunikat CBOS, Opinie o reklamie, marzec 2005, http://www.cbos.pl [5.03.2008].
  3. Malara Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  4. Panek-Owsiańska M., Rok B. (red.), Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2008.
  5. Postawy konsumentów polskich wobec reklamy. Raport z badań jakościowych, (opr.) Kośmider-Cichomska A., Demoskop, Warszawa 2000.
  6. Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004.
  7. Rybak M., Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Autor: 

Magdalena Andrejczuk
Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Historyczno-Socjologiczny

 

Strony: « Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7