Społeczna odpowiedzialność biznesu w kształtowaniu wizerunku medialnego firmy

CSR w praktyce

Na odpowiedzialny biznes składają się następujące zależności:

  • biznes a rynek pracy,
  • biznes a rynek,
  • biznes a społeczeństwo,
  • biznes a środowisko.

 

Są to komponenty, które oznaczają występowanie tego typu praktyk w przedsiębiorstwie. Wiążą się z szeroko pojmowaną polityką społeczną firm.

Polityka społeczna określa obowiązki przedsiębiorstwa wykraczające poza te, które wymagane są przez prawo. Pomaga ona w centralizacji i koordynacji różnorodnych, dobrowolnie przyjętych zobowiązań czy podejmowanych inicjatyw społecznych. Programy etyczne są konkretyzacją polityki społeczne ukształtowanej w procesie zarządzania strategicznego. (…) Polityka społeczna i programy etyczne firm pełnią funkcję wewnętrzną i zewnętrzną.2

Funkcja wewnętrzna dotyczy świadomości pracowników. Natomiast funkcja zewnętrzna kreuje pozytywny wizerunek firmy w otoczeniu zewnętrznym, szczególnie wśród interesariuszy. Dzięki temu klienci i konsumenci ufają w większym stopniu danej firmie.

Zbigniew Malara zwraca również uwagę na aspekt reputacji. Współcześnie przedsiębiorstwa wykorzystują ten kapitał w momentach kryzysowych, związanych ze zmianą. Owa reputacja, czyli innymi słowy stanowisko klientów, dostawców oraz reszty otoczenia wobec danej firmy związane jest z wieloma uwarunkowaniami funkcjonowania w społeczeństwie ryzyka.

 

 


2 M. Rybak, Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 138-139.