Projekt "D@ta Explorer - cykl szkoleń z zakresu prowadzenia badań, statystyki i analizy danych z użyciem SPSS" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


D@ta Explorer IIProgram szkoleń

Lp.
Nazwa modułu szkolenia
Liczba godzin
Liczba
grup
Liczebność grup
Łączna liczba uczestników
1.
Podstawy zarządzania wiedzą i informacją
  • tworzenie i opis zbioru danych;
  • pobieranie danych w różnych formatach;
  • łączenie danych pochodzących z różnych źródeł;
  • przygotowanie danych do analizy;
  • podstawowe techniki analizy danych.
14
6
15
90
2.
Podstawy analizy statystycznej SPSS
16
6
15
90
3.
Analiza danych przy użyciu SPSS
  • analiza regresji;
  • regresja logistyczna;
  • analiza dyskryminacyjna.
16
6
15
90
4.
Analizy rynkowe i marketingowe I SPSS
16
6
15
90
5.
Analizy rynkowe i marketingowe II SPSS
16
6
15
90
6.
Równość szans na rynku pracy
2
6
15
90
Razem
80 godz.