Partnerstwo na rzecz aktywizacji
i integracji osób z dysfunkcją wzroku

Strony: 1 2 Następna »

"Ludzie zdrowi na ogół nie wiedzą, jak zachować się w stosunku do osoby niewidomej, co wynika z zupełnego braku zrozumienia jej możliwości i ograniczeń. W wielu przypadkach osoby niewidome postrzegane są, jako zupełnie bezradne, skazane na pomoc osób widzących. W rzeczywistości niewidomi zazwyczaj doskonale funkcjonują samodzielnie: podróżują komunikacją miejską, poruszają się po ulicach, pracują itd., co nie wyklucza sporadycznej pomocy osób widzących. Należy jednak wówczas zapytać osobę niewidomą, w jaki sposób można jej pomóc."
Ewa Sadło, psycholog, osoba niewidoma, www.niepelnosprawni.pl

Przyczyny utraty wzroku
Osoby z dysfunkcją wzroku to niewidomi i ociemniali. Niewidomi zwykle mają tę niepełnosprawność od urodzenia lub utracili wzrok w bardzo wczesnym dzieciństwie i nie pamiętają wrażeń wzrokowych. Natomiast ludzie ociemniali stracili wzrok w późniejszym wieku.
Wrodzona ślepota może być wynikiem niewykształcenia się nerwu wzrokowego lub konsekwencją chorób kobiety w okresie ciąży: różyczki lub opryszczki narządów płciowych. Zdarzają się także przypadki, gdy dziecko rodzi się z zaćmą, którą jednak można operować w ciągu pierwszych 3 lat życia.
Utrata lub znaczne osłabienie wzroku w późniejszym wieku mogą być wywołane różnego rodzaju chorobami i urazami. Wymienić należy choroby oczu: jaskrę, zaćmę czy choroby siatkówki. Pewne choroby ogólnoustrojowe, np. cukrzyca, mogą prowadzić do utraty wzroku, w wyniku ogólnego osłabienia organizmu. Ślepota wywołana jest często także chorobami neurologicznymi: stwardnieniem rozsianym lub guzami mózgu, które powodują nacisk na nerw wzrokowy. Upośledzenie wzroku może powstać także po urazach mechanicznych.
Wielka Encyklopedia Medyczna PZWL, www.niepelnosprawni.pl

Droga do akceptacji niepełnosprawności swojej lub kogoś bliskiego bywa bolesna i długa. Najważniejsze jest jednak, żeby nie zostać samemu, by wiedzieć, do kogo się zwrócić.
Partner Europejskiej Fundacji Integracji Społecznej - Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski jest stowarzyszeniem - organizacją samopomocową. Jako organizacja pożytku publicznego zajmuje się rehabilitacją zdrowotną oraz zawodową osób niewidomych. Okręg Podlaski istnieje od 1951 roku prowadząc aktywne działania na rzecz osób z dysfunkcją wzroku. Człowiek i jego problemy zwłaszcza z widzeniem są najważniejsze. Związek tworzą ludzie członkowie i ich rodziny, pracownicy i sympatycy. Wszyscy tworzą jedną rodzinę.
Działania związku kierowane są do wszystkich grup wiekowych zaczynając od dzieci, młodzieży, dorosłych.

Firmy zainteresowane wspieraniem działań na rzecz osób z dysfunkcją wzroku zapraszamy do współpracy.

Strony: 1 2 Następna »