Oferta

Działania

 • Szkolenia

   

  dla firm, instytucji osób indywidualnych
  w oparciu o potrzeby grup docelowych

 • Międzynarodowe certyfikaty/egzaminy językowe

   

   

   

   

  więcej »

 • Obsługa marketingowa

  • Stworzenie strategii marketingowej dopasowanej do POTRZEB KLIENTA -  analiza, diagnoza,  koncepcja, realizacja, kontrola
  • Przeprowadzenie kampanii promocyjnej – wykorzystanie narzędzi najlepiej dopasowanych do grupy docelowej
  • Tworzenie i prowadzenie programów lojalnościowych, motywacyjnych, loterii – od regulaminu po zakup i dostarczenie nagród
  • Badania marketingowe - jakościowe, ilościowe, mystery shopping
  • Analiza rynku i konkurencji - mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia
 • Obsługa PR i CSR

  • Obsługa public relations – kontakty z mediami, przygotowanie informacji prasowej, organizacja konferencji prasowej
  • Wdrażanie strategii CSR (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu)
  • Tworzenie i obsługa strony internetowej
 • Organizacja imprez, eventów …

  • Imprezy integracyjne, okolicznościowe
  • Eventy, pikniki
  • Targi, kongresy, konferencje

   

  Zachwycić, zadowolić, zapamiętać…

 • Doradztwo personalne

  • Rekrutacja i selekcja
  • Okresowe oceny pracownicze, systemy motywacyjne
  • Redagowanie biuletynu firmowego
  • Prowadzenie platformy komunikacji wewnętrznej – intranet
  • Diagnoza kultury organizacyjnej


 • Projekty unijne

  • Konsultacja w zakresie pozyskania funduszy dostosowana do rodzaju i formy prowadzonej działalności, charakteru planowanych przedsięwzięć i aktualnie dostępnych terminów aplikacyjnych
  • Biznes plan – analiza ekonomiczna, analiza  SWOT, bilans, rachunek zysków i strat, prognozy przepływów finansowych
  • Zarządzanie projektami unijnymi – wniosek o płatność, rozliczenie finansowe, opracowanie raportu końcowego, ewaluacja
 • Promocja eksportu

  • Informacje o rynkach zagranicznych
  • Targi i imprezy branżowe
 • Doradztwo zawodowe

  • Diagnoza potencjału osobistego
  • Analiza mocnych i słabych stron
  • Planowanie ścieżek kariery zawodowej
 • A w czym Tobie możemy pomóc?