Arkona


Extended DISC Polska


free.ngo.pl - Usługi dla organizacji pozarządowych


hey-ho.pl - Praca, Pracownik, Pracodawca


Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych


Net Solutions


O EFIS

O EFIS

Europejska Fundacja Integracji Społecznej jest organizacją pozarządową zajmującą się wspieraniem oraz integracją życia gospodarczego i społecznego w Polsce.

Celem fundacji jest przede wszystkim realizowanie programów doskonalenia, podnoszenia kwalifikacji oraz promowania kadr nowoczesnej gospodarki, realizacja programów na rzecz integracji społecznej, podejmowanie i wspieranie działalności służącej rozwojowi życia społecznego i gospodarczego w Polsce.

EFIS współpracuje z szerokim gronem ekspertów oraz trenerów w różnych dziedzinach a także Partnerami instytucjonalnymi. Kadra zarządzająca posiada bogate doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektami wspierającymi rozwój kadr a także w obszarze szeroko pojętego zarządzania firmą, sprzedażą i marketingiem oraz zasobami ludzkimi.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe w sposób elastyczny i otwarty. EFIS rozwija partnerskie stosunki z organizacjami na całym świecie, szczególnie na terenie Unii Europejskiej.

Wierzymy, że Ci którym stwarza się możliwości, są w stanie pomyślnie kształtować swą przyszłość oraz budować swoją przewagę konkurencyjną we własnym środowisku. Stawiamy na Partnerstwo, Profesjonalizm oraz wysoką Jakość współpracy.


 
Zarząd EFIS