Międzynarodowe narzędzia dla biznesu - Poznaj siebie i zespół, działaj efektywniej

Strony: 1 2 3 4 5 6 Następna »

Model zachowań Extended DISC®


Znana prawda mówi, że ludzie przychodzą do firm z powodów tkwiących w samych firmach: prestiż nazwy, branża, ciekawa oferta pracy, możliwości rozwoju i wiele innych. Jednocześnie badania wskazują, że w 80% przypadków pracownicy nie opuszczają swoich firm, tylko swoich menedżerów. Najczęstszym powodem są niedoskonałości szefów - braki kompetencji przywódczych: zła komunikacja, nierozwijanie ludzi, nieumiejętne zarządzanie. Tracą na tym ludzie i firmy.
Co ważne - często faktyczne niedociągnięcia w tej mierze nie wynikają z braku samych umiejętności, ale z niedopasowania stylu działania szefa i samego zespołu do naturalnych cech pracowników.

Wiele obecnie stosowanych narzędzi badania ludzkich zachowań opiera się na pracach Carla Gustava Junga. Podstawą ich jest podział zachowań ludzi na cztery główne style określane jako: Dominacja, Wpływ, Uleganie, Zgodność. Od skrótu ich angielskich nazw pochodzi powszechnie używany termin DISC. Jednocześnie trudno oczekiwać, aby tak podstawowy model mógł efektywnie służyć do opisu zachowań ludzi w dzisiejszym skomplikowanym i wieloznacznym świecie. Miarodajne, wiarygodne, a także praktycznie użyteczne wyniki, daje analiza stylów zachowań dokonywana przy pomocy bardziej precyzyjnych narzędzi opartych na modelu Junga - jednym z najbardziej rozwiniętych i kompleksowych jest model Extended DISC®.
Powstał on w latach 90. XX wieku w Finlandii i pozwala zidentyfikować 160 różnych kombinacji typów zachowań. Podstawowe jego założenia (będące równocześnie istotnymi i ważnymi zaletami tego modelu) to:

  • Służy ono do obserwacji i analizy zachowań (nie bada osobowości)
  • Nie służy klasyfikowaniu ludzi na dobrych / złych, nie mierzy ich inteligencji czy wiedzy
  • Nie wprowadza podziałów, nie określa stylów jako lepszych / gorszych.

Strony: 1 2 3 4 5 6 Następna »