Kursy zawodowe

 • Specjalista do spraw kadr i płac
 • Księgowość od podstaw
 • Księgowość komputerowa
 • ABC przedsiębiorczości
 • Prowadzenie książki przychodów i rozchodów
 • Pracownik administracyjno-biurowy
 • Profesjonalna sekretarka
 • Pracownik archiwum

 

 • Specjalista do spraw pozyskiwania i obsługi funduszy unijnych
 • Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
 • Specjalista do spraw zarządzania zasobami ludzkimi

 

 • Specjalista do spraw nowoczesnych technik sprzedaży
 • Prowadzenie sprzedaży przez Internet
 • Zakładanie i prowadzenie sklepu internetowego
 • Przedstawiciel handlowy
 • Telemarketer
 • Fakturzysta z obsługą kas fiskalnych

 

 • Administracja siecią komputerową w małej i średniej firmie
 • Tworzenie stron www
 • Obsługa komputera
 • Obsługa kasy fiskalnej

 

 • Opiekun dzieci
 • Asystent osoby niepełnosprawnej
 • Opiekun osoby przewlekle chorej

 

 • Artystyczne układanie roślin
 • Projektowanie ogrodów

 

 • Pomoc kucharza
 • Barman - kelner

 

 • Kursy językowe
 • Szkolenia BHP

 

 • Robotnik budowlany
 • Pracownik magazynu
 • Inne