Projekt dofinansowany ze środków programu grantowego
Ligi Odpowiedzialnego Biznesu


Liga Odpowiedzialnego Biznesu


PricewaterhouseCoopers


Orange


Fundacja Kronenberga


Forum Odpowiedzialnego Biznesu


Informacja o realizacji projektu Polska Akademia Młodych Liderów CSR - II stopień

W dniu 18 czerwca 2010 (piątek) w Restauracji Na Prawo przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku odbyły się warsztaty Akademia Lidera CSR – poziom zaawansowany.

Warsztaty zorganizowane zostały przez Europejską Fundację Integracji Społecznej w ramach projektu Polska Akademia Młodych Liderów CSR – IIº dofinansowanego ze środków programu grantowego Ligi Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z Ligą Odpowiedzialnego Biznesu - Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Fundacją Kronenberga przy Citi Handlowy, PricewaterhouseCoopers, Orange oraz we współpracy z uczelniami wyższymi.

Beneficjentami projektu byli studenci uczelni z obszaru województwa podlaskiego studiujący na kierunkach przede wszystkim ekonomicznych i menadżerskich, którzy brali udział w I edycji projektu.

Podczas warsztatów przedstawione zostały przykłady dobrych praktyk firm aktywnych w obszarze CSR – partnerów Ligi Odpowiedzialnego Biznesu.
Praktyczne zajęcia prowadzone były przez przedstawicieli Totalizatora Sportowego, British American Tobacco oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Studenci zapoznali się z instrumentami CSR w praktyce, poznali jak budować i wdrażać strategię CSR. Ponadto, studenci dowiedzieli się jak mówić i pisać o działaniach CSR.

 

Polska Akademia Młodych Liderów CSR - IIº
Projekt dofinansowany ze środków programu grantowego
Ligi Odpowiedzialnego Biznesu

Partnerzy projektu

Liga Odpowiedzialnego Biznesu