Projekt dofinansowany ze środków programu grantowego
Ligi Odpowiedzialnego Biznesu


Liga Odpowiedzialnego Biznesu


PricewaterhouseCoopers


Orange


Fundacja Kronenberga


Forum Odpowiedzialnego Biznesu


Informacja o realizacji projektu Polska Akademia Młodych Liderów CSR

W dniach 26-27 lutego 2010 (piątek, sobota) w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku odbyły się warsztaty Akademia Lidera CSR.

Warsztaty zorganizowane zostały przez Europejską Fundację Integracji Społecznej w ramach projektu Polska Akademia Młodych Liderów CSR dofinansowanego ze środków programu grantowego Ligi Odpowiedzialnego Biznesu pod patronatem i we współpracy z Ligą Odpowiedzialnego Biznesu - Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Fundacją Kronenberga przy Citi Handlowy, PricewaterhouseCoopers, Orange oraz Starostwem Powiatowym w Białymstoku.

Beneficjentami projektu byli studenci uczelni z obszaru województwa podlaskiego studiujący na kierunkach przede wszystkim ekonomicznych i menadżerskich.
Uczestnicy aktywnie brali udział w warsztatach, podczas których omówiona została następująca tematyka:

  • Odpowiedzialny biznes – podstawowe pojęcia i aktualne trendy;
  • Dobre praktyki CSR w UE – spotkanie z przedstawicielami firm/instytucji partnerskich LOB;
  • Budowanie strategii CSR i zasad budowania programu zaangażowania społecznego. Współpraca międzysektorowa. Raportowanie CSR;
  • Wdrażanie CSR w przedsiębiorstwach uwarunkowane ich specyfiką – mikro, małe, średnie, duże – problematyka przedsiębiorstw w województwie podlaskim;
  • Zaangażowanie społeczne i współpraca międzysektorowa;
  • Wystąpienia publiczne, komunikacja interpersonalna, budowa i animacja zespołu;
  • Cechy i zadania dobrego Lidera CSR.


Duże zainteresowanie tą tematyką wśród studentów z województwa podlaskiego przerosło nasze oczekiwania co skłania nas do podejmowania kolejnych działań w tym kierunku.

Polska Akademia Młodych Liderów CSR
Projekt dofinansowany ze środków programu grantowego
Ligi Odpowiedzialnego Biznesu.

Partnerzy projektu

Liga Odpowiedzialnego Biznesu