Projekt dofinansowany ze środków programu grantowego
Ligi Odpowiedzialnego Biznesu


Liga Odpowiedzialnego Biznesu


PricewaterhouseCoopers


Orange


Fundacja Kronenberga


Forum Odpowiedzialnego Biznesu


Informacja o realizacji projektu Podlaski Program Edukacji Kadr Oświaty w Obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

W dniu 26 kwietnia 2010 (poniedziałek) w Restauracji Na Prawo przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku,  ul. Mickiewicza 1 odbyła się konferencja Rola kadr oświaty w kształtowaniu społeczeństwa odpowiedzialnego społecznie.

Konferencja zorganizowana została przez Europejską Fundację Integracji Społecznej w ramach projektu Podlaski Program Edukacji Kadr Oświaty w Obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu dofinansowanego ze środków programu grantowego Ligi Odpowiedzialnego Biznesu pod honorowym patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty i we współpracy z Ligą Odpowiedzialnego Biznesu - Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Fundacją Kronenberga przy Citi Handlowy, PricewaterhouseCoopers i Orange.

Beneficjentami projektu byli nauczyciele przedsiębiorczości szkół średnich z obszaru województwa podlaskiego.
Podczas konferencji przedstawiona została koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR - Corporate Social Responsibility). Nauczyciele zapoznali się z zasadami wspierania i stanem rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce, poznali dobre praktyki CSR w biznesie, zasady budowania partnerstw między oświatą, biznesem i organizacjami pozarządowymi. Ponadto, nauczyciele dowiedzieli się jak propagować ideę CSR wśród młodzieży szkół średnich. Uczestnicy konferencji wysłuchali pięciu prelekcji:

  • Przykłady dobrych praktyk CSR w Polsce – prezentacja firmy odpowiedzialnej społecznie
  • Współpraca międzysektorowa zasady tworzenia partnerstwa między oświatą, biznesem i organizacjami pozarządowymi – P. Krzysztof Andruszkiewicz – British American Tobacco
  • Odpowiedzialny biznes – podstawowe pojęcia i aktualne trendy – P. Magdalena Andrejczuk – Ambasadorka CSR – Liga Odpowiedzialnego Biznesu
  • Wspieranie rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce – P. Przemysław Oczyp – Koordynator LOB – Forum Odpowiedzialnego Biznesu
  • Stan rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce – P. Magdalena Andrejczuk – Ambasadorka CSR – Liga Odpowiedzialnego Biznesu
  • Rola placówki oświatowej oraz pozycja jako instytucji sektora wiedzy
    Rola szkoły w edukacji na rzecz CSR
    – P. Magdalena Andrejczuk – Ambasadorka CSR – Liga Odpowiedzialnego Biznesu


Duże zainteresowanie tą tematyką, które przerosło nasze oczekiwania, skłania nas do realizacji kolejnych projektów promujących ideę CSR.

Podlaski Program Edukacji Kadr Oświaty
w Obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Projekt dofinansowany ze środków programu grantowego
Ligi Odpowiedzialnego Biznesu

Partnerzy projektu

Liga Odpowiedzialnego Biznesu