Projekt "D@ta Explorer - cykl szkoleń z zakresu prowadzenia badań, statystyki i analizy danych z użyciem SPSS" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


D@ta Explorer IIHarmonogram szkoleń

Edycja
Terminy
1 edycja
15,16,22,23,29,30.01.2011r.
5,6,12,13.02.2011 r.
2 edycja
19,20,26,27.02.2011 r.
 5,6,12,13,19,20.03.2011 r.
3 edycja
26,27.03.2011 r.,
2,3,9,10,16,17.04.2011 r.
7,8.05.2011 r.
4 edycja
14,15,21,22,28,29.05.2011 r.
4,5,11,12.06.2011 r.
5 edycja
18,19.06.2011 r. 
2,3,9,10,16,17,30,31.07.2011 r.
6 edycja
23,24,30,31.07.2011 r. 
6,7,20,21,27,28.08.2011 r.