Arkona


Extended DISC Polska


free.ngo.pl - Usługi dla organizacji pozarządowych


hey-ho.pl - Praca, Pracownik, Pracodawca


Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych


Net Solutions


Europejskie Targi Pracy

W dniu 9 maja 2010 (niedziela) EFIS Instytut Kształcenia Ustawicznego uczestniczył w Europejskich Targach Pracy zorganizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, które towarzyszyły obchodom Dnia Europy. Targi odbyły się w sali konferencyjnej Kuratorium Oświaty w Białymstoku - Rynek Kościuszki 9.

Na stoisku targowym EFIS odwiedzający zapoznali się z aktualnymi ofertami kursów językowych, szkoleń zawodowych oraz międzynarodowych certyfikatów językowych.

Największym zainteresowaniem wśród licznych odwiedzających cieszyły się międzynarodowe certyfikaty językowe – światowy standard w testowaniu z języków obcych.

Certyfikaty językowe (TOEIC®, TOEFL®, TFI™, TOEIC® Bridge™ oraz WiDaF) stworzone są dla środowiska pracy, stosowane przez ponad 9 tysięcy międzynarodowych organizacji, zdawane przez ponad 5 milionów kandydatów rocznie, organizowane na życzenie, nie wymagają deklarowania poziomu znajomości języka przed przystąpieniem do testu, a jednocześnie posiadają precyzyjną i motywująca skalę ocen: 10 – 990 punktów.

W Targach uczestniczyli również przedstawiciele innych krajów - Irlandii, Norwegii, Litwy i Słowenii -, którzy informowali wszystkich zainteresowanych o obowiązujących tam warunkach zatrudnienia i rynku pracy.

Europejskie Targi Pracy okazały się ważnym przedsięwzięciem zarówno dla osób odwiedzających jak i pracodawców.