Czy sterowanie firmą powinno być odpowiedzialne?

Strony: 1 2 3 4 5 6 Następna »

Żaden wiatr nie jest dobry dla okrętu,
który nie zna portu swego przeznaczenia.

Konfucjusz

1. Wstęp

Współczesne przedsiębiorstwa stoją przed nowymi wyzwaniami związanymi z gospodarką globalną oraz przemianami na rynku pracy. Teoretycy podkreślają znaczenie budowania pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy, co określa się mianem Employer Branding. Podkreślają istotność potencjału pracowników oraz kierują myśl efektywnego kierowania przedsiębiorstwem w stronę skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi. Jak zauważa Michel Crozier największy nacisk w strukturach organizacyjnych należy położyć przede wszystkim na zorganizowanie.

W nadchodzącym świecie innowacji rzeczą najtrudniejszą i zarazem najważniejszym dobrem organizacyjnym będzie umiejętność współdziałania ludzi, bardziej niż dziś wolnych. Świat wolności, jakości i priorytetu stosunków międzyludzkich, w który wchodzimy nie będzie się cechował mniejszym zorganizowaniem, lecz przeciwnie – będzie wymagać więcej zorganizowania. Paradoks współczesności polega na tym, że im bardziej jednostki stają się wolne, tym więcej trzeba organizacji, aby anarchia nie wyszła poza akceptowany przez ludzi poziom.1

Pytania jakie zadają sobie menedżerowie wiążą się z pogodzeniem roli kierowniczej i stworzeniem pozytywnej atmosfery w pracy. Wydaje się, że odpowiedzi na te dylematy powinny leżeć w misji firmy, która najdokładniej wyznacza ramy działania przedsiębiorstwa. Kwestia, którą poruszę w niniejszej pracy wiąże się bezpośrednio z ogólnymi wytycznymi funkcjonowania firmy w kontekście budowania pozytywnego wizerunku jako pracodawcy. Bezpośrednio łączy się to z koncepcją społecznie odpowiedzialnego biznesu, realizowanego w obszarze relacji z pracownikami. Skupiając się na komponencie wdrażania społecznej odpowiedzialności w procesie zarządzania zasobami ludzkimi, będę poszukiwać konotacji tego komponentu z misją firmy oraz próbować znaleźć implikacje takich działań dla skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem.

 

 


1 M. Crozier, Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego, PWE, Warszawa 1993, s.33.

Strony: 1 2 3 4 5 6 Następna »