Czy społecznie odpowiedzialny biznes ma wpływ na budowanie wartości przedsiębiorstwa?

 3. Wpływ CSR na wartość przedsiębiorstwa

Korzyści, jakie niesie ze sobą społecznie odpowiedzialny biznes jednoznacznie wskazują na fakt, że wartość firmy zależy od tego, czy jest CSR-owa. Istnieje wiele standardów dotyczących różnych aspektów, których spełnienie włącza firmę do grona odpowiedzialnej społecznie (tabela 2).

TABELA 2.
Systemy zarządzania oraz certyfikaty

 Systemy zarządzania oraz certyfikaty   Aspekty, w których funkcjonują
S.A. 8000  Aspekt społeczny
ISO 9000/ISO  Aspekt ekologiczny
 14001 Aspekt ekologiczny
 EMAS Aspekt ekologiczny 
 FSC Aspekt społeczny i ekologiczny 
EU Eco-label Aspekt społeczny i ekologiczny 

Źródło: Directorate-General for Employment and Social Affairs Publisher European Commission, Mapping instruments for Corporate Social Responsibility, European Commision, Employment & Social Affairs, Brussels 2003, p.17.