Czy społecznie odpowiedzialny biznes ma wpływ na budowanie wartości przedsiębiorstwa?

1.3. Reputacja wartością przedsiębiorstwa

Na aspekt reputacji zwraca uwagę Zbigniew Malara. Współcześnie przedsiębiorstwa wykorzystują ten kapitał w momentach kryzysowych, związanych ze zmianą. Owa reputacja, czyli innymi słowy stanowisko klientów, dostawców oraz reszty otoczenia wobec danej firmy związane jest z wieloma uwarunkowaniami funkcjonowania w społeczeństwie ryzyka. [9, s. 262].

Reputacja jest wartością firmy dla otocznia, czyli zbiór subiektywnych opinii na temat przedsiębiorstwa. Jest to długofalowy proces, który obejmuje całe środowisko, w którym firma działa. Dobra reputacja firmy wiąże się nie tylko z wyborem klientów, ale również pozytywnym wizerunkiem pracodawcy (employer branding) oraz wyborem inwestorów oraz partnerów handlowych. Preferowane są takie firmy, które mają poważanie i prestiż, co najmniej nie naruszają zasad etycznych, głównie zaś uznawana są za odpowiedzialne społecznie.