Czy społecznie odpowiedzialny biznes ma wpływ na budowanie wartości przedsiębiorstwa?

1.1. Wartość dla akcjonariuszy

Współczesny kryzys pokazał jak bardzo notowania na giełdzie mają wpływ na ocenę działalności przedsiębiorstwa. Akcjonariusze są najbardziej zainteresowani pomnażaniem wartości przedsiębiorstwa, co przekłada się na ich zysk.

Wartość dla akcjonariuszy to korzyść pieniężna netto odnoszona przez właścicieli kapitału, z którego korzysta przedsiębiorstwo. Pojecie środków pieniężnych netto, odnosi się do realnej transakcji wyjęcia pieniędzy z kieszeni właściciela – lub jego rachunku oszczędnościowego, czy ze spieniężenia biletów skarbowych, stanowiących pewniejszą lokatę – i zakupu udziałów w firmie, a następnie zawrotu tych pieniędzy powiększonych o dywidendy, z powrotem do jego kieszeni. [8, s. 68]

Wartość dla akcjonariusza =
= zysk pieniężny z kapitału minus koszty kapitału

Procesy rynkowe najdokładniej weryfikują, które działania są skuteczne i efektywne, które zaś wymagają usprawnienia. Przedsiębiorstwo, które zadowala grupę akcjonariuszy i inwestorów ma szanse rozwoju oraz ciągłego doskonalenia. Te firmy, które nie potrafią wypracować satysfakcjonującego zysku, są skazane na porażkę.

Zastosowanie wartości dla akcjonariuszy, jako kryterium oceny wyników firmy, najlepiej przystaje także do rzeczywistości globalnych rynków finansowych: kapitał jest przecież przyciągany w miejsca, w których daje swoim właścicielom największe szanse na zyski. Zresztą firma dochowująca wysokich standardów społecznych i ekologicznych, ale o niskiej wartości dla akcjonariuszy, nie utrzyma się długo – wynika to z właściwości systemu rynkowego. [8, s. 67]