Czy społecznie odpowiedzialny biznes ma wpływ na budowanie wartości przedsiębiorstwa?

Strony: « Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Bibliografia:
 
[1] Anholt, S., Sprawiedliwość marek, Instytut Marki Polskiej, Warszwa, 2006.

[2] Chudy, K., Korzyści wynikające z zastosowania CSR w zarządzaniu przedsiębiorstwem [w :] Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa T. 2, pod red. nauk. Urbańczyka E.,  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2006.

[3] Gołaszewska-Kaczan, U., Społeczna odpowiedzialność a wartość przedsiębiorstwa [w :] Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa T. 1, pod red. nauk. Urbańczyka E.,  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2006.

[4] http://www.odpowiedzialnybiznes.pl/strona.php?id_a=1060&kat= [14.04.2008, 16.39]

[5] http://www.rankingmarek.pl/?id=rw_2008 [14.04.2008, 14.23]

[6] http://www-05.ibm.com/pl/think/pdf/KidSmart_zalozenia_2008_zalozenia.pdf [14.04.2008, 15.59]

[7] Kur, Ż., Kłoskowska, A., Marka i jej wartość jako czynnik kreujący wartość przedsiębiorstwa [w :] Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa T. 2, pod red. nauk. Urbańczyka E.,  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2006.

[8] Laszlo, Ch., Firma zrównoważonego rozwoju. Jak wypracować trwałą wartość z uwzględnieniem efektów społecznych i ekologicznych, Wyd. Studio EMKA, Warszawa, 2008.

[9] Malara, Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006.

[10] Directorate-General for Employment and Social Affairs Publisher European Commission, Mapping instruments for Corporate Social Responsibility, European Commision, Employment & Social Affairs, Brussels, 2003.

[11] Rok, B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa, 2004.

[12] Walczak-Duraj, D., Społeczna reputacja firmy – istotna zmienna wartości przedsiębiorstwa, [w :] Wartość przedsiębiorstwa, pod red. Duraja J., Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Uniwersytet Łódzki, Wydawnictwo Naukowe NOVUM,  Płock, Łódź, 2001.

[13] Więcje niż zysk, czyli odpowiedzialny biznes. Programy, strategie, standardy, red. Rok, B., Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa, 2001.

Autor: 

Magdalena Andrejczuk
Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Historyczno-Socjologiczny,
Wydział Ekonomii i Zarządzania,
Koło Naukowe Socjologów, Studenckie Koło Menedżerów

Strony: « Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11