Czy społecznie odpowiedzialny biznes ma wpływ na budowanie wartości przedsiębiorstwa?

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Następna »

1. Jaką wartość w przedsiębiorstwie ma jego wartość?

Budowanie wartości przedsiębiorstwa jest według biznesowych koncepcji jednym z głównych celów działalności przedsiębiorstwa. Według stricte rynkowych kryteriów wartość jest ceną, jaką może osiągnąć przedsiębiorstwo na rynku. Analizując te zagadnienie z perspektyw ekonometrycznej należy wziąć pod uwagę poszczególne aktywa i przy pomocy wzorów wycenić wartość firmy. Wśród metod wyceny należy wymienić: kosztową, dochodową, porównawczą (rynkową) oraz mieszaną.

Ministerstwo Finansów uznało, że wartość firmy jest częścią wartości niematerialnych i prawnych, które są podstawą wyliczania amortyzacji tychże wartości oraz kosztów uzyskania przychodu. [7, s. 914]

Ujmując przedsiębiorstwo w kategoriach miękkich – pracownicy, dokładniej zaś kapitał ludzki jest największą siłą i potencjałem firmy. Na wartość przedsiębiorstwa składa się wówczas przede wszystkim: efektywność pracy, skuteczność narzędzi motywacyjnych, przywiązanie pracowników do firmy oraz ich zadowolenie z miejsca pracy. Nie wszystkie kryteria da się zmierzyć za pomocą konkretnych wskaźników.

Współcześnie można wręcz stwierdzić, że na wartość przedsiębiorstwa nie wpływają wyłącznie dane liczbowe, ale postrzeganie firmy przez jej otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne, to jak jest odbierana i oceniana. Dlatego też społecznie odpowiedzialny biznes (CSR – ang. corporate social responsibility), który ma ogromny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, staje się główną zmienną w ocenie wartości firmy. W czasie, kiedy tak ważna staje się opinia klientów oraz otocznia, kiedy poddawane weryfikacji są wszelkie działania firmy, połączenie etycznego zarządzania z wartością przedsiębiorstwa staje się oczywistością.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Następna »