Co to jest CSR?

Strony: « Poprzednia 1 2

KORZYŚCI DLA FIRM WYNIKAJĄCE Z PROWADZENIA ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

  • Wzrost konkurencyjności 

Wprowadzanie zasad CSR to jeden z atutów, dzięki którym firmy zdobywają przewagę konkurencyjną. Przejrzysta polityka CSR może być jednym ze sposobów budowania swojej pozycji przez polskie firmy na rynkach światowych, gdzie oczekiwania dotyczące spełniania standardów odpowiedzialnego biznesu są oczywiste.

  • Wzrost zainteresowania inwestorów

Dla wielu inwestorów wiarygodność finansowa firmy jest uzależniona od jej wiarygodności społecznej.
Kredytodawcy są bardziej zainteresowani współpracą z odpowiedzialnymi firmami, które oprócz dobrych wyników finansowych zarządzane są w sposób przejrzysty, odpowiedzialnie budują swój wizerunek i dobre relacje z otoczeniem.

  • Poprawa relacji ze społecznością i władzami lokalnymi

Społeczna odpowiedzialność umożliwia firmie trwałe zakorzenienie się w społeczności i pozyskanie przychylności jej mieszkańców, a także zdobycie zaufania władz samorządowych.

  • Zwiększenie lojalności konsumentów i interesariuszy

Wzrost świadomości społecznej konsumentów powoduje, iż w swoich wyborach kierują się oni także zaufaniem do danej firmy i jej wizerunkiem. Konsumenci zaczynają zwracać uwagę na ogólną reputację firmy, przestrzeganie zasad społecznej odpowiedzialności w procesie wytworzenia produktu lub usługi, jego „ekologiczność”.

  • Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników

Jednym z elementów pozafinansowego motywowania pracowników jest społeczna odpowiedzialność firmy. Dzięki programom społecznym, kodeksom etycznym wizerunek firmy w oczach pracownika ulega poprawie.  Pracownicy widząc, że część aktywności firmy skierowana jest na rozwiązywanie istotnych problemów społecznych z większym uznaniem odnoszą się do firmy.

  • Podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej firmy

Poprzez podejmowanie wyzwań społecznej odpowiedzialności firma podnosi swoje standardy postępowania wobec interesariuszy (pracowników, kontrahentów, klientów) eliminując koszty „złego partnerstwa”. Zmiany te wpływają na kształtowanie kultury organizacyjnej firmy opartej na zaufaniu, odpowiedzialności i przejrzystości dla wszystkich zainteresowanych.

  • Pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników

Gdy poprawie ulega wizerunek firmy i rośnie do niej zaufanie wśród pracowników, to zwiększa się również atrakcyjność firmy na rynku pracy, co pozwala przyciągnąć nowych i zatrzymać najlepszych pracowników.

 

W razie zainteresowania Państwa firmy ideą CSR oraz zasadami jej wdrażania w Państwa firmie prosimy o kontakt: efis@piasta.pl


 

Strony: « Poprzednia 1 2