Co to jest CSR?

Strony: 1 2 Następna »

CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) - SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Społecznie odpowiedzialny biznes to taki, który w swojej działalności nastawionej na zysk bierze pod uwagę racje interesariuszy w kontekście ekonomii, prawa, etyki i filantropii.
Bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełniania wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale oprócz tego dobrowolne zaangażowanie i zwiększone inwestycje  w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z interesariuszami. Społeczna odpowiedzialność jest procesem, w ramach, którego przedsiębiorstwa zarządzają swoimi relacjami z różnorodnymi interesariuszami, którzy mogą mieć wpływ na ich powodzenie w działalności gospodarczej. Jest to swego rodzaju inwestycja a nie koszt dla firmy.

CSR nie dotyczy jedynie firm dużych, ale również małych i średnich (responsible entrepreneurship - odpowiedzialna przedsiębiorczość).  W ramach CSR ważną rolę odgrywa zrównoważony rozwój. Dotyczy on różnych organizacji, nie tylko firm, ale i organizacji pozarządowych czy agend rządowych. W oparciu o taką formułę budowany jest standard ISO 26000.

Praktyka pokazuje, że CSR dynamicznie się rozwija, co znajduje odzwierciedlenie w większej innowacyjności i strategicznym sposobie wdrażania CSR przez firmy. Istnieją narzędzia, które im w tym pomagają, a także takie, które pozwalają mierzyć efekty. Powstały indeksy CSR-owe, które służą pomocą grupom inwestorów zainteresowanych inwestycjami w firmach odpowiedzialnych. Pojawiły się inicjatywy zrzeszające i wspierające biznes jak Global Compact, CSR Europe, czy Forum Odpowiedzialnego Biznesu, stowarzyszenia specjalistów i menedżerów ds. CSR, etyki biznesu, targi dobrych praktyk, liczne badania i publikacje oraz…..krytycy.

Strony: 1 2 Następna »