CSR - Społeczna odpowiedzialność biznesu

 • Co to jest CSR?

  Społecznie odpowiedzialny biznes to taki, który w swojej działalności nastawionej na zysk bierze pod uwagę racje interesariuszy w kontekście ekonomii, prawa, etyki i filantropii.
  Bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełniania wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale oprócz tego dobrowolne zaangażowanie i zwiększone inwestycje  w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z interesariuszami. Społeczna odpowiedzialność jest procesem, w ramach, którego przedsiębiorstwa zarządzają swoimi relacjami z różnorodnymi interesariuszami, którzy mogą mieć wpływ na ich powodzenie w działalności gospodarczej. Jest to swego rodzaju inwestycja a nie koszt dla firmy.

  więcej »

 • Czy sterowanie firmą powinno być odpowiedzialne?

  Pytania jakie zadają sobie menedżerowie wiążą się z pogodzeniem roli kierowniczej i stworzeniem pozytywnej atmosfery w pracy. Wydaje się, że odpowiedzi na te dylematy powinny leżeć w misji firmy, która najdokładniej wyznacza ramy działania przedsiębiorstwa. Kwestia, którą poruszę w niniejszej pracy wiąże się bezpośrednio z ogólnymi wytycznymi funkcjonowania firmy w kontekście budowania pozytywnego wizerunku jako pracodawcy. Bezpośrednio łączy się to z koncepcją społecznie odpowiedzialnego biznesu, realizowanego w obszarze relacji z pracownikami. Skupiając się na komponencie wdrażania społecznej odpowiedzialności w procesie zarządzania zasobami ludzkimi, będę poszukiwać konotacji tego komponentu z misją firmy oraz próbować znaleźć implikacje takich działań dla skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem.

  więcej »

 • Czy społecznie odpowiedzialny biznes ma wpływ na budowanie wartości przedsiębiorstwa?

  Społeczna odpowiedzialność biznesu jest coraz popularniejsza koncepcją zarządzania firmą, której korzyści zauważają zarówno menedżerowie, jak i akcjonariusze. Korzyści przekładają się na realny wzrost wartości firmy widoczny nie tylko w poszczególnych wskaźnikach ekonomicznych, ekologicznych czy dotyczących miejsca pracy, ale przede wszystkim sumarycznym wzroście sprzedaży i zysku. Firmy, które wdrażają strategię CSR-ową budując pozytywny wizerunek oraz zaufanie wśród wszystkich grup interesariuszy (m.in. inwestorów, klientów oraz społeczności lokalnej) mają równocześnie większą wartość.

  więcej »

 • Społeczna odpowiedzialność biznesu w kształtowaniu wizerunku medialnego firmy

  Jeśli czegoś nie ma w mediach, to znaczy, że nie istnieje. Te coraz popularniejsze stwierdzenie wykorzystują również przedsiębiorstwa, których obecność w mediach równa się obecności w świadomości konsumentów. Taktyka firm w kształtowaniu opinii na swój temat przybrała ostatnimi czasy formę potrójnej linii przewodzenia, czyli konsensusu pomiędzy interesami pracowników, społeczeństwa i środowiska naturalnego a „maksymalizacją zysku”.

  Społeczna odpowiedzialność biznesu jest rozwiązaniem, które przedsiębiorstwa coraz częściej wykorzystują jako element budowania wizerunku medialnego. Mając to na uwadze, celem niniejszej pracy jest wykazanie korelacji pomiędzy CSR-em a marketingiem i PR-em we współczesnym biznesie w kontekście badań na temat postrzegania reklamy przez konsumentów.

  więcej »