Projekt dofinansowany ze środków programu grantowego
Ligi Odpowiedzialnego Biznesu


Liga Odpowiedzialnego Biznesu


PricewaterhouseCoopers


Telekomunikacja Polska S.A.


Fundacja Kronenberga


Forum Odpowiedzialnego Biznesu


Informacja o realizacji projektu Aktywizacja i promocja idei CSR wśród dziennikarzy województwa podlaskiego

W środę 27 maja w siedzbie Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych w Białymstoku odbyło się seminarium CSR - Odpowiedzialny biznes - obywatelska powinność czy biznesowa konieczność Budowanie strategicznych programów zaangażowania społecznego w      przedsiębiorstwach w województwie podlaskim zorganizowane przez Europejską Fundację Integracji Społecznej.

Pan Przemysław Oczyp - Koordynator programu Liga Odpowiedzialnego Biznesu - w trakcie prelekcji na temat Odpowiedzialny biznes w Polsce: obywatelska powinność czy biznesowa konieczność

Pan Przemysław Oczyp - Koordynator programu Liga Odpowiedzialnego Biznesu - w trakcie prelekcji na temat Odpowiedzialny biznes w Polsce: obywatelska powinność czy biznesowa konieczność

Pani Agnieszka Łach - Behaviors and Generations at work - w trakcie prelekcji na temat CSR a czynniki sukcesu w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi

Pani Agnieszka Łach - Behaviors and Generations at work - w trakcie prelekcji na temat CSR a czynniki sukcesu w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi

Pani Magdalena Andrejczuk - Ambasadorka CSR przy Lidze Odpowiedzialnego Biznesu - w trakcie prelekcji na temat Dobre praktyki CSR w UE

Pani Magdalena Andrejczuk - Ambasadorka CSR przy Lidze Odpowiedzialnego Biznesu - w trakcie prelekcji na temat Dobre praktyki CSR w Unii Europejskiej

Seminarium zorganizowane zostało w ramach projektu Aktywizacja i promocja idei CSR wśród dziennikarzy województwa podlaskiego dofinansowanego ze środków programu grantowego Ligi Odpowiedzialnego Biznesu pod patronatem i we współpracy z Ligą Odpowiedzialnego Biznesu - Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Fundacją Kronenberga przy Citi Handlowy, PricewaterhouseCoopers, Telekomunikacją Polską, Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Podlaski, Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.

 

Pan Marcin Popiołek - przedstawiciel Okręgu Podlaskiego Polskiego Zwiazku Niewidomych - w trakcie prelekcji na temat Razem czy osobno - czynniki warunkujące integrację życia społecznego z życiem gospodarczym – potrzeby osób z dysfunkcją wzroku

Pan Marcin Popiołek - przedstawiciel Okręgu Podlaskiego Polskiego Związku Niewidomych - w trakcie prelekcji na temat Razem czy osobno - czynniki warunkujące integrację życia społecznego z życiem gospodarczym – potrzeby osób z dysfunkcją wzroku

Pani Magdalena Szumna - Kierownik ds. dialogu społecznego oraz Pan Krzysztof Andruszkiewicz - Członek Zarządu - British American Tobacco Polska S.A. - w trakcie prelekcji na temat Budowanie strategicznych programów zaangażowania społecznego w przedsiębiorstwach na przykładzie BAT Polska

Pani Magdalena Szumna - Kierownik ds. dialogu społecznego oraz Pan Krzysztof Andruszkiewicz - Członek Zarządu - British American Tobacco Polska S.A. - w trakcie prelekcji na temat Budowanie strategicznych programów zaangażowania społecznego w przedsiębiorstwach na przykładzie BAT Polska

Pan Bartłomiej Roch Remisko - Szef CR - Telekomunikacja Polska S.A. - w trakcie prelekcji na temat Telekomunikacja Polska, CSR - strategia zarządzania

Pan Bartłomiej Roch Remisko - Szef CR - Telekomunikacja Polska S.A. - w trakcie prelekcji na temat Telekomunikacja Polska, CSR - strategia zarządzania

 

Beneficjentami projektu byli dziennikarze i przedsiębiorcy z terenu województwa podlaskiego. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać siedmiu prelekcji, zawierających rzetelne informacje na temat założeń idei CSR, w ramach których przedstawione zostały także przykłady dobrych praktyk wdrażania CSR w Polsce i w krajach Unii Europejskiej:

 

  •  Odpowiedzialny biznes w Polsce: obywatelska powinność czy biznesowa konieczność – P. Przemysław Oczyp – Koordynator - Liga Odpowiedzialnego Biznesu
  • Wspieranie rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Biznesu – P. Paweł Makowiecki – Prezes Instytutu Odpowiedzialnego Biznesu
  • Dobre praktyki CSR w UE – P. Magdalena Andrejczuk – Ambasadorka CSR – Liga Odpowiedzialnego Biznesu
  • Razem czy osobno - czynniki warunkujące integrację życia społecznego z życiem gospodarczym – potrzeby osób z dysfunkcją wzroku – P. Marcin Popiołek – Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski
  • CSR a czynniki sukcesu w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi – P. Agnieszka Łach - Behaviors and Generations at work
  • Budowanie strategicznych programów zaangażowania społecznego w przedsiębiorstwach na przykładzie BAT Polska – P. Magdalena Szumna - Kierownik ds. dialogu społecznego oraz P. Krzysztof Andruszkiewicz - Członek Zarządu - British American Tobacco Polska S.A.
  • Telekomunikacja Polska, CSR – strategia zarządzania – P. Bartłomiej Roch Remisko, Szef CR, Telekomunikacja Polska S.A.

 ... a tak wyrażał się aktywny udział uczestników seminarium


... a tak wyrażał się aktywny udział uczestników seminarium

Duże zainteresowanie tą tematyką, które przerosło nasze oczekiwania, skłania nas do realizacji kolejnych projektów promujących ideę CSR.

 

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim partnerom, prelegentom oraz reprezentowanym przez nich firmom i organizacjom za ich nieoceniony wkład w realizację projektu.
Dziękujęmy także wszystkim uczestnikom seminarium za ich zainteresowanie i aktywny udział w rozpwszechnianiu idei CSR w regionie.

 

 

Aktywizacja i promocja idei CSR wśród dziennikarzy województwa podlaskiego
Projekt dofinansowany ze środków programu grantowego
Ligi Odpowiedzialnego Biznesu

  Partnerzy LOB

Liga Odpowiedzialnego Biznesu