FIDIC – zastosowanie praktyczne w warunkach placu budowy

Procedura FIDIC wykorzystywana przy realizacji projektów budowlanych staje się obowiązującym standardem w postępowaniach przetargowych oraz w fazie projektowania, realizacji, monitorowania i rozliczania inwestycji.

Tematyka i funkcje szkolenia zostały przygotowane, jako praktyczny przegląd szczegółowych rozwiązań w zakresie zarządzania budową. Na bazie wiodącego tematu, jakim jest procedura FIDIC zostaną przedstawione metody i zasady zarządzania kontaktami oraz skuteczne techniki tworzenia organizacyjnych i prawnych warunków realizacji i nadzorowania kontraktów.

Szkolenie skierowane jest do: Kadry zarządzającej, inżynieryjno-technicznej, służb finansowych, obsługi prawnej – w szczególności odpowiedzialnej za realizację kontraktów.

Tematyka: Wprowadzenie do FIDIC, Warunki szczegółowe FIDIC, „Czerwona książka”, „Żółta książka”, „Srebrna książka” w relacji do metod i technik zarządzania projektami, FIDIC a praktyczne wymogi prawa polskiego, FIDIC w projektach unijnych, Błędy, porażki – przyczyny i skutki na tle zasad i technik skutecznych negocjacji, Zmiany, Negocjacje w procedurze FIDIC.

Czas trwania: szkolenie 2-dniowe (16 godzin)

Szkolenie może być dopasowane do specyfiki poszczególnych grup odbiorców. Realizacja szkolenia odbywa się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres efis@efis.org.pl oraz telefonicznie tel. +48 85 874 52 74, tel. kom.: 667 328 450.