Projekt dofinansowany ze środków programu grantowego
Ligi Odpowiedzialnego Biznesu


Liga Odpowiedzialnego Biznesu


PricewaterhouseCoopers


Orange


Fundacja Kronenberga


Forum Odpowiedzialnego Biznesu


Information about the project Education Program for Educational Staff from Podlaskie in the CSR Area

W dniu 26 kwietnia 2010 (poniedziałek) w Restauracji Na Prawo przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku,  ul. Mickiewicza 1 odbyła się konferencja Rola kadr oświaty w kształtowaniu społeczeństwa odpowiedzialnego społecznie.

Konferencja zorganizowana została przez Europejską Fundację Integracji Społecznej w ramach projektu Podlaski Program Edukacji Kadr Oświaty w Obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu dofinansowanego ze środków programu grantowego Ligi Odpowiedzialnego Biznesu pod honorowym patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty i we współpracy z Ligą Odpowiedzialnego Biznesu - Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Fundacją Kronenberga przy Citi Handlowy, PricewaterhouseCoopers i Orange.

Beneficjentami projektu byli nauczyciele przedsiębiorczości szkół średnich z obszaru województwa podlaskiego.
Podczas konferencji przedstawiona została koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR - Corporate Social Responsibility). Nauczyciele zapoznali się z zasadami wspierania i stanem rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce, poznali dobre praktyki CSR w biznesie, zasady budowania partnerstw między oświatą, biznesem i organizacjami pozarządowymi. Ponadto, nauczyciele dowiedzieli się jak propagować ideę CSR wśród młodzieży szkół średnich. Uczestnicy konferencji wysłuchali pięciu prelekcji:

  • Przykłady dobrych praktyk CSR w Polsce – prezentacja firmy odpowiedzialnej społecznie
  • Współpraca międzysektorowa zasady tworzenia partnerstwa między oświatą, biznesem i organizacjami pozarządowymi – P. Krzysztof Andruszkiewicz – British American Tobacco
  • Odpowiedzialny biznes – podstawowe pojęcia i aktualne trendy – P. Magdalena Andrejczuk – Ambasadorka CSR – Liga Odpowiedzialnego Biznesu
  • Wspieranie rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce – P. Przemysław Oczyp – Koordynator LOB – Forum Odpowiedzialnego Biznesu
  • Stan rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce – P. Magdalena Andrejczuk – Ambasadorka CSR – Liga Odpowiedzialnego Biznesu
  • Rola placówki oświatowej oraz pozycja jako instytucji sektora wiedzy
    Rola szkoły w edukacji na rzecz CSR
    – P. Magdalena Andrejczuk – Ambasadorka CSR – Liga Odpowiedzialnego Biznesu


Duże zainteresowanie tą tematyką, które przerosło nasze oczekiwania, skłania nas do realizacji kolejnych projektów promujących ideę CSR.

Podlaski Program Edukacji Kadr Oświaty
w Obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Projekt dofinansowany ze środków programu grantowego
Ligi Odpowiedzialnego Biznesu

Partnerzy projektu

Liga Odpowiedzialnego Biznesu