CSR - Corporate Social Responsibility

 • What is CSR?

  Społecznie odpowiedzialny biznes to taki, który w swojej działalności nastawionej na zysk bierze pod uwagę racje interesariuszy w kontekście ekonomii, prawa, etyki i filantropii.
  Bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełniania wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale oprócz tego dobrowolne zaangażowanie i zwiększone inwestycje  w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z interesariuszami. Społeczna odpowiedzialność jest procesem, w ramach, którego przedsiębiorstwa zarządzają swoimi relacjami z różnorodnymi interesariuszami, którzy mogą mieć wpływ na ich powodzenie w działalności gospodarczej. Jest to swego rodzaju inwestycja a nie koszt dla firmy.

  more »

 • Is the control of a company should be responsible?

  Pytania jakie zadają sobie menedżerowie wiążą się z pogodzeniem roli kierowniczej i stworzeniem pozytywnej atmosfery w pracy. Wydaje się, że odpowiedzi na te dylematy powinny leżeć w misji firmy, która najdokładniej wyznacza ramy działania przedsiębiorstwa. Kwestia, którą poruszę w niniejszej pracy wiąże się bezpośrednio z ogólnymi wytycznymi funkcjonowania firmy w kontekście budowania pozytywnego wizerunku jako pracodawcy. Bezpośrednio łączy się to z koncepcją społecznie odpowiedzialnego biznesu, realizowanego w obszarze relacji z pracownikami. Skupiając się na komponencie wdrażania społecznej odpowiedzialności w procesie zarządzania zasobami ludzkimi, będę poszukiwać konotacji tego komponentu z misją firmy oraz próbować znaleźć implikacje takich działań dla skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem.

  mo »

 • Do socially responsible business has an impact on building the company's value?

  Corporate social responsibility is an increasingly popular concept of company management, the benefits of which observe both the managers and shareholders. Benefits translate into real growth of the goodwill shown not only in various economic indicators relating to environmental or workplace, but most of all total for sales growth and profits. Companies that implement a CSR strategy building a positive image and trust among all groups of stakeholders (including investors, customers and local community) are also worth more.

  more »

 • Corporate Social Responsibility in shaping the company's media image

  Jeśli czegoś nie ma w mediach, to znaczy, że nie istnieje. Te coraz popularniejsze stwierdzenie wykorzystują również przedsiębiorstwa, których obecność w mediach równa się obecności w świadomości konsumentów. Taktyka firm w kształtowaniu opinii na swój temat przybrała ostatnimi czasy formę potrójnej linii przewodzenia, czyli konsensusu pomiędzy interesami pracowników, społeczeństwa i środowiska naturalnego a „maksymalizacją zysku”.

  Społeczna odpowiedzialność biznesu jest rozwiązaniem, które przedsiębiorstwa coraz częściej wykorzystują jako element budowania wizerunku medialnego. Mając to na uwadze, celem niniejszej pracy jest wykazanie korelacji pomiędzy CSR-em a marketingiem i PR-em we współczesnym biznesie w kontekście badań na temat postrzegania reklamy przez konsumentów.

  więcej »