Arkona


Extended DISC Polska


free.ngo.pl - Usługi dla organizacji pozarządowych


hey-ho.pl - Praca, Pracownik, Pracodawca


Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych


Net Solutions


Dotacja unijna - Oceń swoje szanse!

nie twierdzimy, że nauczymy Państwa pisania biznes planu czy wypełnienia wniosku w jeden dzień, ale ... GWARANTUJEMY, że nauczycie się oceniać własny projekt i realne szanse na dofinansowanie. Wskażemy również, co ewentualnie zmienić, aby opracowanie projektu zakończyło się sukcesem - przyznaniem dotacji.

Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobędą umiejętność oceny własnego projektu oraz praktyczne informacje: jak przygotować plan inwestycji i jakich błędów uniknąć, aby otrzymać dotację. W trakcie szkolenia możliwe będzie uzyskanie wiedzy o funduszach unijnych, której nie znajdziecie Państwo w dokumentach programowych! Ponadto, każdy z uczestników otrzyma możliwość bezpłatnych konsultacji z trenerem w zakresie odbytego kursu w ciągu 7 dni od zakończenia szkolenia!